Webtekster

Kunde: Videnscenter for Hjerneskade

Børnehjernekassen – webtekster til hjemmeside om børn og hjerneskader

Baggrund: Det nu nedlagte Videnscenter for Hjerneskade fik i 2010 satspuljemidler til at udarbejde en hjemmeside med værktøjer til kommunale medarbejdere, der kom i kontakt med børn og unge, der har erhvervet hjerneskade.

Mit bidrag: Jeg var tovholder – kordinerede det faglige indhold, den grafiske formidling og skrev teksten – på Børnehjernekassen, som er en hjemmeside med redskaber til undervisere, sagsbehandlere og andre kommunale medarbejdere, der beskæftiger sig med børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Resultat: En hjemmeside, kaldet Børnehjernekassen, der nu er integreret med Socialstyrelsens hjemmeside.

For yderligere information