Publikationer

Publikationer

Publikation, guide eller en bog

En portrætbog? En pjece? Eller guide, der beskriver metoder og tilgange i arbejdet med borgere, der har erhvervet hjerneskade?

Jeg kan skrive en publikation med det narrativ, den fortælling, du ønsker at få formidlet om din virksomhed.

Jeg kan portrættere nerven i jeres arbejde og indkredse de neuropædagogiske eller andre metoder og tilgange, I arbejder ud fra.

Du starter ikke fra bunden, når du skal have en publikation, for jeg har indsigt i rehabilitering og genoptræning af mennesker med erhvervet hjerneskade.

Guide til ungementorerDin publikation? Hvad skal du overveje?

Det er en god ide, hvis du overvejer formålet med publikationen, inden vi mødes. Du skal overveje:

  • Hvorfor vil du have produceret en publikation?
  • Hvem skal læse den?
  • Hvad skal de vide om din virksomhed?
  • Hvem kan bidrage til at skabe den fortælling, du ønsker?
    • Er det ledere, medarbejdere eller nuværende og tidligere brugere, kunder eller patienter?
  • Hvilken form skal publikationen have?
    • Er det en pdf? En printet publikation?

Første møde er gratis

Jeg aftaler et møde med dig, hvor vi drøfter din ide med publikationen. Første møde er gratis. Her stiller jeg dig en masse spørgsmål, hvor vi sammen indkredser, om det er en publikation, du har brug for. Og i givet fald hvilken type publikation. Derefter udarbejder jeg et uforpligtende tilbud.

Som sagt kan jeg producere guides, portrætbøger, jubilæumsskrifter, bøger og pjecer. Under menupunktet Projekter her på min hjemmeside kan du se, hvilke forskellige typer publikationer og ydelser, jeg har lavet for forskellige kunder.

Er du interesseret i at få et uforpligtende tilbud? Så lad os mødes og tage en snak.

Kontakt mig for at aftale et møde