Pjecer

Videnscenter for Hjerneskade

Pjece: Må jeg køre bil efter en hjerneskade?

Baggrund: Der herskede stor tvivl om reglerne for bilkørsel for mennesker med erhvervet hjerneskade i 00’erne. Videnscenter for Hjerneskade –  en selvstændig enhed under Socialstyrelsen – bad mig i 2006 producere en pjece, der i et enkelt, men juridisk korrekt sprog præciserede reglerne for at køre bil med en diagnosticeret hjerneskade. Målgruppen for pjecen var mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Mit bidrag: Jeg udarbejdede pjecen i samarbejde med Videnscenter for Hjerneskade og en række fagfolk. Jeg foretog interviews, skrev pjecen og samarbejdede med grafisk designer og illustrator Klas Fernblad om illustrationer og det grafiske udtryk i pjecen.

Produkt: Pjecen ”Må jeg køre bil efter en hjerneskade?” blev produceret i 2006. Pjecen bliver stadig brugt og ligger på brugerorganisationer og behandlingssteders hjemmesider.

Kontakt mig for yderligere information