Bøger og guides

Publikation, guide eller en bog
Kunde: Videnscenter for Hjerneskade

Virksomhedsportræt: Vejviser til viden om hjerneskade

Bogens baggrund: Tidligere sekretariatschef Brita Øhlenschläger på Videnscenter for Hjerneskade fornemmede i 2006, at den selvejende institutions liv som selvstændigt formidlingscenter var talt. Hun ønskede en portrætbog – et portræt af virksomhedens baggrund, indsats og vision til inspiration for kommunerne, der i 2007 overtog genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade efter amterne, der blev nedlagt som led i kommunalreformen.

Mit bidrag til bogen: Jeg interviewede centrale nøglepersoner, der bidrog til historien om Videnscenter for Hjerneskade. Det blev en bog – et virksomhedsportræt – der synliggjorde Videnscenter for Hjerneskades eksistensgrundlag. Centrets 4 medarbejdere stod for at indsamle, bearbejde og formidle viden om indsatsen over for mennesker med erhvervet hjerneskade både i Danmark og i udlandet.
Efter kommunalreformen i 2007 blev videnscentret lagt ind under Socialstyrelsen. Indtil da påtog centret sig også at formidle om de indsatser, der falder mellem de mange fagspecialer på hjerneskadeområdet.

Vil du læse bogen?
Jeg har selv et par eksemplarer, som jeg deler ud af. Skriv til mig på elsemarie@hjernekommunikation.dk
Ellers kan dit bibliotek måske skaffe den hjem for dig.

********************** ************************* *******************************

Kunde: Region Midtjylland

Guide: Ungementorers neurofaglige støtte til unge med hjerneskade

Guide til ungementorerGuidens baggrund: Region Midtjylland ønskede at få beskrevet, hvordan ungementorer støtter unge med erhvervet hjerneskade, efter de bliver udskrevet. Ungementorordningen blev etableret som led i projekt “Styrket indsats over for unge med erhvervet hjerneskade” og er fortsat efter projektperioden er slut. Du kan læse evalueringen af projektet på mit blogindlæg.

Mit bidrag til guiden: Jeg udarbejdede struktur for – og gennemskrev – den praktiske del af guidebogen, som har overskriften “Sådan kan ungementorer støtte unge med erhvervet hjerneskade”.
Jeg interviewede ungementorerne flere gange. De skrev 1. udkast til casebeskrivelser, hvorefter jeg gennemskrev afsnittet.

Resultat: En guide til potentielle ungementorer, der skal arbejde med at støtte unge med erhvervet hjerneskade. Ungementorordningen er foreløbig kun et tilbud til unge med erhvervet hjerneskade i Region Midtjylland. Den praktiske del af guiden er så handlingsanvisende, at nye ungementorer hurtigt kan få et overblik over, hvilke opgaver de kan stå over for som ungementorer, og hvordan de kan gå til opgaven.

“Guide til ungementorer” ligger i en pdf-version på Region Midtjyllands hjemmeside.  Den er udgivet i maj 2018 og udkommer også i en trykt udgave.

For yderligere information