Vejlefjord realitetstester og udvikler hjerneskadede unges drømme til livet via STU-forløb

Afdelingsleder Astrid Riber Ny Fjordbo

Unge med erhvervet hjerneskade drømmer om at få deres gamle liv tilbage fra før skaden, men skaden spænder ben. Et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU) på Ny Vejlefjords ungdomsafdeling, Ny Fjordbo, bidrager blandt andet til at afklare hjerneskaderamte unges realistiske fremtidsmuligheder. […]