Hvor får jeg hjælp efter hjernerystelse?

Ung pige synstestes for hjernerystelse

Leder du efter fagfolk, der kan hjælpe dig videre efter en hjernerystelse?

På denne side har jeg lavet et samlet overblik over de tilbud, jeg kender, som tilbyder specialiseret rådgivning og behandling til voksne og børn med langvarige følger efter hjernerystelse.

Jeg møder  en del mennesker med mere eller mindre alvorlige følger efter hjernerystelse, men de ramte aner ikke, hvor de kan få hjælp. Tjek listen nedenunder, hvis du er en af dem.

Voksne med følger efter hjernerystelse kan få hjælp hos:

Kommunikationscentre i hele landet
(oversigt over kommunikationscentre. Tjek listen over kommunikationscentre for kontaktinfo.

 

 

 

Kommunikationscentret i dit område kan måske hjælpe dig, hvis du har fået tinnitus, lydfølsomhed, synsvanskeligheder eller du oplever kognitive problemer efter hjernerystelse. Danske Tale, Høre & Synsinstitutioner er en paraply over en række kommunikationscentre, der blandt andet tilbyder udredning og behandling af senfølger efter hjernerystelse. Du kan kontakte centret i dit område og bede dem vurdere, om du har behov for et forløb til at hjælpe dig videre efter hjernerystelse. Hvis centret vurderer, at du har brug for et forløb, søger centret din kommune om at finansiere et rehabiliteringsforløb.

************************ ****************************************

 

Vejlefjord Rehabilitering tilbyder som de eneste et 12 dages vurderingsophold til unge og voksne hjernerystelsespatienter. Det kan være nødvendigt, hvis du er hårdt ramt og derfor lider af voldsom træthed.
Vejlefjord Rehabilitering er leverandør til VISO og leverer også dér specialistudredninger og – rådgivning angående borgere med hjerneskade og ofte psykiatrisk komorbiditet. Vejlefjord har i gennemsnit 15 faste træningshold, hvor de arbejder evidensbaseret med blandt andet kondition, gangfunktion, kognitiv træning, bassintræning m.m.
Som hjernerystelsespatient vil du blive tilknyttet et fast behandlerteam, der er sammensat af neuropsykologer, ergoterapeuter fysioterapeuter, sygeplejersker, logopæder, neuro-optometrist, læge og andre specialister afhængig af behov.
Kontakt visitationen for yderligere spørgsmål på telefon: 7682 3333. Mail: visitationen@vejlefjord.dk

************************ ****************************************

 

 

 

Hans Knudsen Instituttet
Jeg hører fra en del voksne med hjernerystelse, at HKIs vejledning og copingstrategier er rigtig gode og har hjulpet de ramte med at tackle hjernerystelsens følger. En del kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland benytter sig af HKIs tilbud til hjernerystelsesramte.
Københavns Kommune har for nylig ændret sin praksis over for borgere med hjernerystelse. Kommunen henviser ikke pt (oktober 2019) sygedagpengemodtagere med langvarige følger efter hjernerystelse til HKIs specialiserede tilbud.
HKI tilbyder også rådgivning på Skype. Dvs., at borgere med hjernerystelse kan få hjælp, hvorend de bor i landet. Forudsat deres bopælskommune vil betale. Typisk foregår henvisningen via jobkonsulenten på Jobcentret.
Er du studerende, skal du enten have en forsikring eller en pensionskasse, der vil betale med mindre du selv – eller forældre – har råd
Instituttet oplever en stigning i henvisninger fra de ramtes forsikring eller pensionskasse, der betaler. Det er også muligt at købe et forløb for egen regning.

************************ ****************************************

Center for Specialundervisning for Voksne, CSV

 

 

Center for Specialundervisning for Voksne, CSV har også tilbud til borgere med langvarige følger efter hjernerystelse. CSV er drevet af Københavns Kommune og er primært for borgere i hovedstadskommunen. Kontakt: Telefon: 82 56 11 00. Telefontid: Man-Fre: 9-13. Mail: csv@kk.dk (ikke til personfølsomme oplysninger)

********************** ******************************************

Center for Hjerneskade

 

Center for Hjerneskade har veldokumenterede og evidensbaserede tilbud til hjernerystelsesramte.
Center for Hjerneskade var pionerer inden for forskning i længerevarende følger efter hjernerystelse. Forskningsprojektet fra 2011 til 2015 er stadig blandt de største studier internationalt set. Resultatet viste, at hver 5. (20 %) af dem, der ikke havde arbejde, kom i arbejde efter et specialiseret forløb hos Center for Hjerneskade, mens kun 4 % af de ramte i det kommunale forløb kom i arbejde. Begge grupper havde haft følger efter hjernerystelse i to år, da projektet startede.
Du kan blive henvist til Center for Hjerneskade ad flere veje. Forløbet kan finansieres fra egen kommune, arbejdsgiver, forsikringsselskab eller egen lomme. Muligheder for visitation og priser ved egen betaling uddybes på linket. Kontakt for uddybning: Tine Rindom Jeppesen, 35 32 90 97, Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk eller Ann-Dorthe Jensen, 35 32 90 17, Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk

********************** ******************************************

BOMI Roskilde

 

 

 

 

BOMI i Roskilde – der pr 1.6.2021 er overtaget af Cervello – har også et tilbud til voksne med hjernerystelse. Centrets erfaring er også, at ‘det hjælper at støtte borgeren tidligt i forløbet for dermed at undgå, at symptomer bliver kroniske’. Jo tidligere den ramte starter i et forløb hos specialiserede behandlere, jo hurtigere kom de op i tid på arbejdspladsen. Vil du vide mere om BOMIS tilbud, kan du ringe til 46 34 86 00 og bliv stillet om til den relevante medarbejder – eller send en mail til bomi@bomi.roskilde.dk

********************** ******************************************

Netop disse tre kommunikationscentre i hovedstadsområdet kender jeg personligt til: 
Kommunikcationscentret i Hellerup nord for København

 

 

Kommunikationscentret i Hellerup/Ballerup. Et forløb for hjernerystelsesramte ‘varer typisk 3-6 måneder og bygger på den nyeste forskning i biologiske, fysiologiske og psykologiske senfølger efter hjernerystelse. Målet er at du får ressourcerne tilbage, så du kan genoptage din hverdag med job eller studie‘, som der står på deres hjemmeside. Du kan ringe og høre om dine muligheder på tlf. 4511 4600 alle hverdage mellem kl. 8.30 og 13.

********************** ******************************************

Kommunikationscentret i Hillerød

 

 

Kommunikationscentret i Hillerød. Centret tilbyder udredning, rådgivning, fx om beskæftigelse og undervisning til voksne med langtidsfølger efter hjernerystelse. Du kan kontakte centret på tlf. 72 32 38 00, mandag-torsdag kl. 8-14, fredag kl. 8-13.

********************** ******************************************

Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS, tilbyder synsfagligt baseret udredning af de synsrelaterede gener efter hjernerystelse.

********************** ******************************************

Højbjergklinikken i Aarhus

Højbjergklinikken i Aarhus er en tværfaglig kiropraktorklinik, der har specialiseret sig i undersøgelse og rehabiliteirng af patienter med langvarige følger efter hjernerystelse. Kontakt klinikken og hør om muligheder for behandling og rehabilitering.

********************** ******************************************

Børn med hjernerystelse kan få vejledning hos:

Hjerneskadecenter i Virum

 

 

Hjerneskadecenter Virum. Hjerneskadecentret er et højt specialiseret tilbud til børn og unge med hjerneskade herunder også hjernerystelse.  Hvis du undrer dig over, at du ikke har hørt om  navnet på centret før, så er det fordi det indtil 1. maj 2019 hed Børneungecenter for Rehabilitering i Virum. Vil du høre mere om centret ydelser pris, kan du henvende dig til Hjerneskadecenter Virum på: 4511 5100.

********************** ******************************************

Center for Hjerneskade

 

Center for Hjerneskade har også tilbud om forløb til børn og unge med hjernerystelse. Behandling af langvarige følger af hjernerystelse hos børn og unge foregår
på Center for Hjerneskades Neurocenter for børn og unge. Teamet arbejder med udgangspunkt i nyeste forskning på området. Centret har oversat en pjece om børn og hjernerystelse.

********************** ******************************************

Hjernerystelsesforeningen

 

 

Hjernerystelsesforeningen 

Du kan også kontakte Hjernerystelsesforeningen, en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever følger af hjernerystelse.

********************** ******************************************

Kender du andre institutioner, som tilbyder specialiseret hjælp til børn, unge eller voksne med hjernerystelse, sætter jeg dem gerne på listen ovenfor. Især hvis du kan anbefale deres indsats. 

 

 

 

3 thoughts on “Hvor får jeg hjælp efter hjernerystelse?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *