Genkend 3 tegn på blødning og blodprop i hjernen og forebyg hjerneskade

De tre tegn på stroke

Der er tre simple tegn, du skal kende:
1. Stræk – Hænger den ene arm?
2. Snak  – Hænger ordene ikke sammen?
3.
Smil – Hænger den ene mundvig?

Kender du de tre tegn og benytter nedenstående test, kan du redde din egen eller andres hjerne fra følgerne af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen, også kaldet stroke.

Test dig selv og andre og vid, hvornår du skal ringe 1-1-2

Stræk-snak-smil-remsen kan afsløre langt de fleste tilfælde af stroke. Du kan teste dig selv eller dine nærmeste, fremgår det af RedHjernens let læste folder, der anbefaler, at du ringer 1-1-2 i følgende tilfælde:
1. STRÆK-TESTEN: Oplever du selv eller en i din nærhed pludselig nedsat kraft i den ene arm eller det ene ben, skal du ringe 1-1-2.
TEST: Bed personen eller dig selv løfte begge arme eller et ben ad gange i 10 sekunder. Hvis den ene arm eller det ene ben synker, ring straks 1-1-2.

2. SNAK-TESTEN: Hvis du selv eller en i din nærhed pludselig har usammenhængende sprog eller ikke kan finde ordene.
TEST: Gentag sætningen: “Himlen er blå”. Hvis personen ikke kan få ordene frem, eller de er uforståelige, ring straks 1-1-2.

3. SMIL-TESTEN: Hvis du selv eller en i din nærhed pludselig er svag i den ene side af ansigtet eller virker asymmetrisk i ansigtet. TEST: Prøv at smile. Hvis den ene mundvig ikke bevæger sig, ring straks 1-1-2.

Blodprop og blødning i hjernen kan ramme alle – også børn

12.000 danskere bliver hvert år indlagt med blødning  eller blodprop i hjernen, og stroke er den 4. hyppigste dødsårsag og den hyppigste årsag til handicap blandt voksne. Men tro ikke, at en blodprop eller hjerneblødning kun rammer voksne. Jeg har skrevet artikler om flere børn, der har fået blodprop eller hjerneblødning før 10 års alderen, fx Anna, der fik en blodprop som 7-årig.

Kun hver anden indlægges i tide

Desværre kommer kun halvdelen af alle patienter med stroke på hospitalet inden for det korte tidsvindue, hvor behandlingen er mest effektiv. Ved at kende Stræk-snak-smil-testen kan du bidrage til at få flere indlagt i tide, inden hjernen tager alvorligt skade.

RedHjernen er  et samarbejde mellem Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden. De arbejder på, at flere overlever stroke. Ja, ikke bare overlever, men også får mulighed for et godt liv. Tiden fra en blødning eller blodprop rammer hjernen til vedkommende kommer i behandling skal helst ikke vare ud over 4,5 time, som er det mest effektive behandlingsvindue.

De seneste år har behandlingen af personer med blodprop eller blødning i hjernen været i rivende udvikling. I dag er der helt nye og effektive muligheder for behandling med god effekt helt op til et døgn efter de første symptomer debuterer. Og jo hurtigere behandlingen bliver sat i værk, jo mere effektiv er den.

Du kan læse mere på redhjernen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *