STU er den dyreste uddannelse

Forsiden af evaluering af STU

Hvert år starter 2000 unge på et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU). Det koster sammenlagt 1,3 millarder kroner årligt.
Det gør uddannelsen til den dyreste uddannelse herhjemme, og det er samtidig den mindst regulerede,” sagde konsulent Steffen Jensen på en temadag om STU på Vejlefjord Rehabilitering.
Når det er sagt, skal man have in mente, at STU er det uddannelsesforløb, der skal favne unge med de største udfordringer, nemlig de unge, der ikke kan gennemgøre andre ungdomsuddannelser.

Uddannelse til livet

STU har siden 2007 været et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud for udviklingshæmmede unge og andre unge med særlige behov, herunder unge med erhvervet hjerneskade.
Uddannelsen giver ikke adgang til andre uddannelser, men skal udgøre et springbræt til voksentilværelsen, som der står i reglerne for uddannelsen. En slags uddannelse til livet. Uddannelsen skal indeholde både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Det vil sige mulighed for et praktikophold.

Hver 4-5. STU-elev fortsætter i uddannelse eller beskæftigelse

STU skal også give den unge kompetencer til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse. Som det fremgår af evalueringen fra 2017, er der i 2016 mellem 18 til 26 % af en årgang, der fortsætter i beskæftigelse eller uddannelse. Netop fordi målgruppen for uddannelsen er blandt de mest udfordrede unge, er der især fokus på udvikling af den unges personlige, sociale og falige kompetencer. 4 ud af 5 elever, der gennemfører STU, oplever da også, at de er blevet – lidt eller meget – bedre til at klare sig selv i hverdagen (86 %). 41 % er blevet mere klar til at få et arbejde. Og mere end 63 % oplever, at de er blevet lidt eller meget gladere.

Stor forskel på pris på STU-forløb

Konsulent Steffen Jensen
Konsulent Steffen Jensen

Undersøgelsen af STU viser, at de private institutioner med STU-forløb er dyrest. Prisen svinger fra 210.000 kr. på offentlige institutioner til 278.000 kr. på private institutioner. Gennemsnitligt koster en STU-elev 252.000 kr. pr år. Prisen for det offentliges institutioners STU-forløb skal dog tages med et gran salt. De offentlige institutioner trækker bl.a. på socialrådgiverkraft fra det kommunale system, hvilket ikke er indregnet i prisen.

Men der er ingen faste regler for, hvad et STU-forløb må koste“, fortalte Steffen Jensen på temadagen.
Han er nok den person, der har størst overblik over STU i Danmark. Siden han i 2015 gik på pension fra jobbet som kontorchef i Undervisningsministeriet, har han været underleverandør til Opinions statusundersøgelse og evaluering af STU for Undervisningsministeriet. Man kan se undersøgelserne på hans hjemmeside.

Målet for STU er opfyldt

Samlet kan Steffen Jensen konstatere, at målsætningerne for STU i høj grad opfyldes. På et af de sidste slide i hans oplæg står sammenfattende:

 • Målsætningerne for STU opfyldes i høj grad. Elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer styrkes.
  • STU er med til at øge elevernes livskvalitet.
  • Ensomhed er dog en udbredt problematik.
 • Delformålet med STU om uddannelse og beskæftigelse opfyldes i nogen grad.
  • Overgang til beskæftigelse er lidt højere i kommuner med en meget stærk socioøkonomi end kommuner med svag.
 • Ingen sammenhæng mellem kommunens udgifter pr. elev og elevernes udbytte.
 • Ingen sammenhæng mellem kommunens brug af institutionstype og elevernes udbytte
 • Tidlig inddragelse af jobcentret giver de bedste resultater.
 • Udslusningen kunne være bedre.

Læs også mit blogindlæg om Ny Fjordbos STU-forløb til unge med erhvervet hjerneskade.

One thought on “STU er den dyreste uddannelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *