Selma Marie – en perle, der støtter og udvikler unge med erhvervet hjerneskade

Ethvert ungt menneske med en alvorlig hjerneskade burde få tilbudt et rehabiliteringsophold fx på bostedet Selma Marie i Ølstykke på Sjælland.

Det er den tanke, der står tilbage hos mig efter at have læst journalist Tina Storgaard Støttrups yderst velskrevne og informative portrætbog om bostedet Selma Marie. “Selma-effekten” hedder den.

Unges gribende fortællinger

Selma-effekten bliver især illustreret gennem interview med nuværende og tidligere beboere på Selma Marie. De står frem med navn og foto, der giver fortællingerne vægt.

Deres gribende fortællinger vidner om, at Selma Maries personale og ledelse bidrager til at skabe grundlaget for et nyt, meningsfuldt og mere selvstændigt liv for de ramte unge. Unge, der – ofte i et splitsekund – har fået ændret deres liv, hverdag, drømme og muligheder i livet på grund af en ulykke eller sygdom, som har forårsaget hjerneskade.

Hjerneskade efter selvmordsforsøg

Nøjagtig som 29-årige Sara, der i bogen fortæller, at hun fik hjerneskade efter et selvmordsforsøg som 20-årig. Efter det skæbnesvangre spring fra 4. sal, boede hun to et halvt år på bostedet, hvor personale med neurofaglig indsigt og menneskelig tilgang formåede at hjælpe hende videre i livet. Hun bor i dag i egen lejlighed.

Sara bor i dag i egen lejlighed. Foto Mike Reuter.

Unge med erhvervet hjerneskade skal netop lære at leve det nye liv med hjerneskade og har brug for støtte, blandt andet til at få hjælp fra det kommunale system. Og frem for alt har de brug for at blive set og mødt som mennesker.

Mødt som mennesker

Undervejs i læsning af bogen fik jeg associationer til filmen “De urørlige”. En rørende historie om en lam mand, der er træt af de utallige medlidenheds-humørforladte hjemmehjælpere, han har haft ansat. En dag ansætter han en sort handicaphjælper, hvis ansøgning i første omgang slet ikke er seriøst ment, men de to udvikler et venskab, der giver den lamme mand en række helt vilde oplevelser og ikke mindst bliver han mødt værdigt. Som et menneske. I kraft af en hjælper får han mulighed for at leve livet – udleve sine drømme – trods sit handicap.

Livet skal leves ikke bare overleves

Bogen om Selma Marie vrimler med eksempler, der viser, at Selma Marie ser det som sin opgave at støtte hjerneskaderamte unge til at leve livet – til at se deres egne ressourcer og succeser. Små og store succeshistorier, men også fortællinger, der får læseren til at trække på smilebåndet. I en bisætning nævnes fx, at personale har været med en ung på date i København. Andre har været med beboerne på rejse til Cuba, Grønland og vandretur i Thailand.

Forstander Malene Skov har stadig kontakt til en tidligere beboer An.

Forstander – ‘pædagog i hjertet’

At møde mennesker med diverse udfordringer kræver en særlig evne til at se mennesket før handicappet. Forstander Malene Skov har været med hele vejen fra Selma Maries start i 1998 – under navnet Bofællesskabet Selmersvej – til det i dag er anerkendt som et højt specialiseret rehabiliteringstilbud i Ølstykke.
Det var en af hjerneskadeområdets grand old capacity ladies, Eva Hollænder, der oprindelig fangede, at Malene Skov ville være i stand til at opbygge et rehabiliteringstilbud til unge med hjerneskade. Ikke fordi hun var vidende om følger af hjerneskade dengang i 90’erne. Men hun var, som det hedder i bogen “pædagog i hjertet og forstod at at skabe et rum, hvor beboerne var trygge, følte sig hjemme og set som mennesker – ikke patienter.”

Drømmen om at blive børsmægler

I bogen er det tydeligt, at Selma Marie ser det hele menneske. Den enkeltes interesser, drømme og mål. Fortællingerne er gribende. Især blev jeg optaget af fortællingen om 27-årige Christian, der føler sig som en taber og helt har mistet sin selvtillid, ja lysten til at leve. Han ville gerne være børsmægler, men får for nogle år siden påvist en hjerneskade ved en scanning. Forinden troede sygehusvæsenet, at han havde en psykisk lidelse. Han har både været topmedicineret og indlagt med depression på psykiatrisk afdeling, hvor han forvandlede sig selv fra en velfungerende fit sportsmand til en 30 kilo tungere, initiativløs person. Men en scanning af hjernen baner vejen for et botilbud på Selma Marie. Takket være Sundhedstyrelsens projekt Styrket Indsats, som jeg har skrevet om i et tidligere blogindlæg.

Fra psykisk syg til maratonløber

Christian efter et maratonløb
Christian løber maraton. Foto Mike Reuter

I en snak med sin tovholder på Selma Marie fortæller unge Christian, at han gerne vil løbe en tur udenfor. Umiddelbart forekommer det ønske umuligt for en udenforstående, for Christians udfordringer er overvældende: Han har nedsat hukommelse, svært ved at bevare overblik og finde rundt. Han har samsyn, problemer med at bearbejde synsindtryk, hvilket gør det svært for ham at se niveauforskelle på vejene. For blot at nævne et par af Christians udfordringer. Alligevel er det med mange små støttede skridt fra Selma Maries personale, herunder stedets fysioterapeut, lykkedes Christian at træne op, så han nu er i stand til at løbe maraton. Flere endda, også i udlandet. Selma Maries personale lader ikke beboerne begrænses af deres udfordringer.

Mange af fortællingerne handler om unge, der efter et ophold på Selma Marie har fået den indsigt og hjælp, der gør dem i stand til at flytte i egen bolig. Måske med støtte, men de er ikke henvist til at bo hjemme hos forældrene. Også unge med hjerneskade vil gerne leve et så selvstændigt liv som muligt.

Et højt specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud

Fortællingerne i bogen vidner om, at bostedet Selma Marie ikke kun en midlertidig bolig for unge, der har fået en hjerneskade. Endsige slet ikke et opbevaringssted, som nogle hjerneskaderamte unge desværre oplever, når de bliver flyttet på plejehjem og skal bo sammen med ældre og ofte demente mennesker.

Selma Marie er et højt specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud efter Serviceloven – for unge mellem 16 og 40 år. En aldersgrænse, der ifølge bogen løbende er til diskussion i personalegruppen, for fællesskabet på bostedet skal fungere optimalt. Beboerne skal have mere end deres hjerneskade til fælles.

“Det er jo blandt andet sammensætningen af de unge beboere og deres muligheder for spejling, genkendelse og udvikling af sociale kompetencer samt opbygning af relationer, der gør Selma Marie til et særligt rehabiliteringstilbud,” som der står i bogen, der veksler mellem personfortællinger og faglige beskrivelser af Selma Maries arbejdsmetoder, menneskesyn og tværfaglige arbejde. Foruden interessante afsnit om Selma Maries tilblivelse i 1998 og stedets udvikling frem til i dag.

Bogen er værd at læse

Selma-effekten illustrerer med Tina Storgaard Støttrups udefrakommende øjne så fint, hvad det betyder at have et bo- og rehabiliteringstilbud til unge hjerneskaderamte. Selv om det nok er ledelsen, der har udvalgt interviewpersonerne, vidner bogen alligevel om, at Selma Maries personale og ledelse har et menneskesyn, (neurofaglig) viden om hjerneskade og en arbejdskultur, der ser muligheder frem for begrænsninger. Et bosted, der skaber fundamentet for at skubbe de ramte unge videre til et værdigt og mere selvstændigt liv. Til stor glæde for de unge, ikke mindst også for deres pårørende og for samfundet.

Måske har jeg overset noget. Det eneste jeg savner i bogen er at få svar på: hvordan får et ungt hjerneskaderamt menneske mulighed for at få et ophold på Selma Marie? Det tror jeg mange forældre, der står i situationen, gerne vil vide. Er det kun kommuner, der bevilger et ophold der? Kan specialiserede hospitaler henvise dertil, og hvem skal så betale? Kan et forsikringsselskab betale et ophold?

Men det er en detalje. Den er livsbekræftende at læse. Også selv om du ikke er forældre til et hjerneskadet ungt menneske.

Du kan også hente bogen Selma-effekten som pdf på Selma Maries hjemmeside.

#erhvervethjerneskade, #ungemedhjerneskade, #neurorehabilitering

 

2 thoughts on “Selma Marie – en perle, der støtter og udvikler unge med erhvervet hjerneskade

 1. Kære Else Marie.
  Tak for din fine anmeldelse af bogen om Selma-Effekten.
  Du spørger i slutningen af din artikel, hvordan man kan få et ophold på Selma Marie.
  Det kan man, hvis ens hjemkommune bevilger opholdet og man tilhører målgruppen.

  Man er altid velkommen til at ringe til mig eller besøge Selma Marie, hvis man laver en aftale på tlf. 21 54 50 16.

  Mange hilsner
  Malene Skov

  1. Kære Malene
   Tusind tak for svaret. Tænker, det er en god service til eventuelle forældre og kommunale hjerneskadekoordinatorer.
   Superfin bog, I har fået skrevet.
   Mange hilsner
   Else Marie

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *